Antibiotikaresistens och darwinism

2013-01-25

Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, skriver idag i svd om antibiotikaresistensen och jag tycker han väljer ett väldigt märklig perspektiv: Mycket talar för att vi är på väg mot en värld utan effektiva antibiotika vilket kan få enorma konsekvenser för … Continued